Еще полгода прошло

Jun 07, 2008 22:30

1naysto4ka 716 (11.2%)2lady_carrot 333 (5.2%)3kidra511 318 (5%)4taxik 177 (2.8%)5zzanoza 171 (2.7%)6yilebashas 155 (2.4%)7rabino_lj 153 (2.4%)8mefistex 138 (2.2%)9karpywkina 100 (1.6%)10sonya_kov 79 (1.2%)11yrrkerry 75 (1.2%)12nusiik 71 (1.1%)13shpanova 71 (1.1%)14koloso4ek 63 (1%)15nuzhnaya 60 (0.9%)16l_i_n_t_u 60 (0.9%)17malkv 43 (0.7%)18dimulko 42 (0.7%)19madsok 32 (0.5%)20den_abend 31 (0.5%)21tayadodo 29 (0.5%)22olivia_23 26 (0.4%)23nugunija 25 (0.4%)24vafelniza 25 (0.4%)25bratann 21 (0.3%)26sunny_anna 19 (0.3%)27mr_twisterr 19 (0.3%)28naperstianka 19 (0.3%)29feodor_sinoptik 15 (0.2%)30tarabarka 15 (0.2%)31tirania 15 (0.2%)32zzego 14 (0.2%)33simple_diary 13 (0.2%)34kotehbka 13 (0.2%)35mihudrator 13 (0.2%)36gurzuff 12 (0.2%)37das_model 11 (0.2%)38nice_scream 11 (0.2%)39ainala 10 (0.2%)40anonymous 9 (0.1%)41lety4aya_koshka 9 (0.1%)42alki0na 8 (0.1%)43zay4atina 7 (0.1%)44black_skif 6 (0.1%)45mio_yu 6 (0.1%)46ohotnik_na_ovec 5 (0.1%)47mzk 5 (0.1%)48slovan 5 (0.1%)49cleofide 4 (0.1%)50beatricepoetry 4 (0.1%)51esperan_za 3 (0%)52ramiz_ali 3 (0%)53zimnjajaskazka 3 (0%)54vizardis 3 (0%)55imart 2 (0%)56oursous 2 (0%)57midnightcallss 2 (0%)58sergey_olshin 2 (0%)59zanaves_ 2 (0%)60irinaabd_2 2 (0%)61yorik_walker 2 (0%)62marysa_l 2 (0%)63yobaniy_huy 2 (0%)64ironcream 2 (0%)65mezkalin 2 (0%)66touchfilm 2 (0%)67dauff 1 (0%)68alexey_1974 1 (0%)69dolce_anna86 1 (0%)70eka_burg 1 (0%)71kolomuika 1 (0%)72ayakim 1 (0%)73magnick 1 (0%)74murr_27 1 (0%)75hedgehogular 1 (0%)76cyxymu 1 (0%)77chudajuda 1 (0%)78rotceps 1 (0%)79mylato4ka 1 (0%)80grizagufo 1 (0%)81mirza_aga 1 (0%)82solgerd 1 (0%)83v_alksnis666 1 (0%)84v999v999v 1 (0%)
Всего комментаторов: 84
Всего комментариев: 6376

Исключены: iva_homyak (3041)

посмотреть свою статистику

статистика

Previous post Next post
Up