русских людей расчленяют!

Mar 28, 2014 01:08

ідіоти, шизофренія, пропаганда

Previous post Next post
Up