С праздником Царевича димитрия! Добраго утра и хорошего дня!

Jun 16, 2016 06:06


          Прему́дрый Бо́гъ прему́дростію Свое́ю все́ содѣва́етъ и, я́коже вѣ́сть, святы́я Своя́ прославля́етъ. Та́ко и на тебѣ́, страда́льче Дими́тріе, сотвори́въ, просла́ви тя́ на небеси́ и на земли́; и и́маши къ Нему́ дерзнове́ніе, моли́ за Импера́тора и за вся́ лю́ди, я́ко да пода́стъ на́мъ ми́лость въ де́нь Су́дный.
              (Седаленъ на утрене по 2-й стихоло́гіи, гла́съ 4)

Всех читателей поздравляю с праздником замечательного Русскаго Святаго!
              Собираюсь служить утреню...

молимся вместе, святые, месяцесловъ

Previous post Next post
Up