Вербное: ныне какъ и тогда, зло́бніи евре́и за́вистію совѣ́тъ сотворя́ху уби́ти Его́...

Apr 24, 2016 16:15


          Якоже пучи́ну мо́ря, по́стное се́ вре́мя преидо́хомъ, и бо́лѣе на сію́ недѣ́лю по́двигъ воспріи́мемъ, вѣ́рніи, и пре́йдемъ отъ чуде́съ Госпо́днихъ на бо́льшая чудеса́, Ла́заревымъ воста́ніемъ озари́вшеся. Съ Ма́ріею и Ма́рѳою по́честь и хвалу́ я́ко Влады́цѣ Христу́ усрѣ́тше Его́ принесе́мъ, и я́ко младе́нцы съ вѣ́твьми, единогла́сно возопіе́мъ: Благослове́нъ Гряды́й во́ имя Госпо́дне, Бо́гъ Госпо́дь и яви́ся на́мъ!
          То́й е́сть Рожде́йся отъ Отца́ пре́жде вѣ́къ, и въ послѣ́дняя лѣ́та отъ Дѣ́вы Богоро́дицы. То́й Ла́заря воскреси́лъ е́сть четверодне́внаго. На́нь же зло́бніи евре́и въ сла́вы мѣ́сто за́вистію совѣ́тъ сотворя́ху уби́ти Его́, не то́кмо Самого́, но и Ла́заря съ ни́мъ, поне́же мно́зи его́ ра́ди вѣ́роваша Го́сподеви.
           Дне́сь земля́ ра́дости о то́мъ испо́лнися, цвѣты́ благово́нными пу́ть постила́етъ, и на ра́дость человѣ́ки собира́етъ. Мы́ же, я́ко вѣ́твіе садо́вное добродѣ́тели пригото́вльше, пѣ́сньми возопіе́мъ: Благослове́нъ Гряды́й во и́мя Госпо́дне, Бо́гъ оте́цъ на́шихъ!..

сборище грядущѣе, златоустъ, еретики, тріодь постная

Previous post Next post
Up