Златоустъ: изъ поученій отъ Причетника

Mar 25, 2016 13:51


            Кро́тціи же въ ра́зумѣ, наслѣ́дятъ зе́млю. Гордели́віи же, и проти́вницы, зе́млю пу́сту сотворя́тъ. Госпо́дь го́рдымъ проти́вится, а смире́ннымъ дае́тъ благода́ть (Притч.3,34).
            И па́ки: бу́ди упова́я во все́мъ на́ Бога, а о свое́й му́дрости не возноси́ся, да пра́во хо́дитъ нога́ твоя́, и не и́мать претыка́тися (Притч. 3; 5-6). Блаже́нъ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и ра́зумъ: лу́чше бо е́сть иска́ти му́дрости, не́жели зла́та и сребра́ (Притч. 3;13-14).
            И па́ки: му́дрый не куе́тъ на́ друга зла́, го́рдый же, и несмы́сленый сва́ръ воздвиза́етъ. На го́рдыхъ кля́тва Госпо́дня, а на смире́нныхъ Госпо́дня ми́лость (Притч.3,33), отъ ны́нѣ и до́ вѣка...
           Прим. "Златоустъ" книга очень древняя, а потому написана несколько непривычно и сложновато для восприятія.

Сло́во 22. Въ пято́къ 2-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе нѣ́коего къ духо́внымъ бра́тіямъ, отъ при́точника

дореволюцiонные тексты, нравственность, златоустъ

Previous post Next post
Up