Какъ Ѳеодоръ Тѵронъ спасъ христіанъ отъ бесовскаго оскверненія

Mar 18, 2016 22:52


            Начну́ повѣствова́ти сла́вная и вели́кая чудеса́ Госпо́дня, я́же святы́ми Его́ дѣ́ема, я́коже и се́ ди́вное чу́до сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ, святы́мъ Свои́мъ му́ченикомъ Ѳео́доромъ Ти́рономъ.
            Бѣ́ разгнѣ́ваніе Іуліа́на богоотме́тника на святу́ю и честну́ю на́шу христіа́нскую вѣ́ру. Се́й бо богопроти́вникъ мно́гое имя́ше тща́ніе, е́же христіа́ны погубля́ти, и Бо́гу небрего́му бы́ти. Оле бѣда́ зла́я! Бо́га оста́вль, а и́доломъ че́сть воздая́ти веля́ше. Мно́га вѣ́рнымъ томле́нія бѣ́ша отъ прокля́таго: пресѣка́нія утро́бамъ, отсѣче́нія па́зухомъ, и біе́нія ча́стая, очесе́мъ извертѣ́нія, зубо́въ изкорене́нія, язы́ковъ урѣ́занія, ру́къ усѣче́нія, го́ленемъ пребіе́нія, огне́мъ опале́нія, и многозамы́сленныя злы́я му́ки...

           Си́мъ же быва́ющимъ, христіа́нстѣй вѣ́рѣ не ги́бнущи: се́рдце же его́ зло́е бѣ́ кипя́ зло́бою.
            Діа́волъ въ мы́сль вложи́ ему́ никого́ не уязви́ти, или́ умори́ти, но вся́ лю́ди во́ градѣ су́щія оскверни́ти.
            Честны́мъ у́бо и Боже́ственнымъ свята́го поста́ дне́мъ приспѣ́вшимъ, въ ня́ же вѣ́рніи о грѣсѣ́хъ свои́хъ ка́ющеся очища́ются, призва́ окая́нный Іуліа́нъ епа́рха единомы́сленнаго ему́, и рече́ къ нему́: поне́же мно́го искуси́вся, не мого́хъ христіа́нъ къ свое́й вѣ́рѣ прину́дити, и о се́мъ мнѣ́ лю́та печа́ль зѣло́. Ны́нѣ же бо́зи добру́ мы́сль въ се́рдце мое́ вложи́ша: сію́ бо пе́рвую недѣ́лю свята́го поста́ христіа́не че́стнѣ творя́тъ, а́зъ же повелѣва́ю, на то́ргъ изнесе́нная, я́же на я́дь христіа́не угото́ваша взя́ти, и та́ изнести́ я́же съ тре́бами бого́въ на́шихъ смѣ́шенная: ну́жда бо христіа́номъ бу́детъ купи́въ я́сти сія́, а не купи́въ гла́домъ поги́бнути.
            Созда́вый же на́съ Бо́гъ, не оста́ви на́съ оскверни́тися, но предупреди́ о лю́томъ то́мъ совѣща́ніи беззако́ннаго. Патріа́рху Евдоксíю я́вѣ сотвори́ безбо́жный совѣ́тъ, посла́въ къ нему́ великому́ченика Ѳео́дора. Тоя́ у́бо но́щи му́ченикъ предста́ патріа́рху, и рече́ ему́: О, патріа́рше! Ско́ро совокупи́ Христо́во ста́до, и повѣ́ждь всѣ́мъ, да не вку́сятъ отъ торгу́, ни пи́щи, ни питія́: Іуліа́нъ бо законопресту́пникъ оскверне́нная тре́бами и́доловъ повелѣ́ изнести́. Патріа́рхъ же рече́ ко свято́му: ка́ко же, го́споди, мо́щно сему́ бы́ти? Бога́тымъ бо возмо́жно и не исходя́ на то́ргъ бы́ти недѣ́лю сію́, а ни́щимъ и сирота́мъ ну́жда е́сть купова́ти на кíйждо де́нь я́ди. Святы́й же рече́ ему́: ко́ливо на я́дь сотвори́, и раздава́й и́мъ ко́ливо.
            И рече́ святи́тель, что́ е́сть ко́ливо? Му́ченикъ же рече́: пшени́цу варе́ную разда́й. Святи́тель же рече́, ты́ кто́ еси́, го́споди? Глаго́ла ему́: а́зъ е́смь му́ченикъ Ѳео́доръ Ти́ронъ, о́тъ Бога по́сланный на избавле́ніе ва́мъ. И се́ ре́къ святы́й неви́димъ бы́сть отъ него́.
           Патріа́рхъ же слы́шавъ сія́, у́жаса и ра́дости испо́лнися, и вско́рѣ тоя́ но́щи повелѣ́ созва́ти епи́скопы, и игу́мены, попы́ и діа́коны, и мно́жество наро́да, и всѣ́мъ повѣ́да бы́вшее чу́до, е́же я́вѣ глаго́лаше ему́ святы́й му́ченикъ Христо́въ Ѳео́доръ Ти́ронъ. И заповѣ́да епи́скопомъ, и попо́мъ, да въ ту́ же но́щь возвѣстя́тъ о то́мъ всему́ наро́ду. Они́ же вѣ́рнымъ тоя́ но́щи возвѣсти́ша. Исходя́щи же недѣ́ли то́й, ви́дѣвъ богоотме́тникъ неуспѣ́шно зломы́сліе свое́, повелѣ́ оскверне́ная своя́ взя́ти съ торгу́.
          Суббо́тѣ же приспѣ́вши свята́го и вели́каго поста́, правовѣ́рніи лука́ваго за́мыслы прокля́ша, и похва́льную пѣ́снь му́ченику Христо́ву Ѳео́дору воспѣ́ша, и пра́здникъ че́стенъ ему́ сотвори́ша. Тѣ́мъ же на вся́ко лѣ́то уста́виша пра́здновати пра́здникъ сла́внаго великому́ченика Христо́ва Ѳео́дора Ти́рона, въ суббо́ту пе́рвую поста́, бы́вшаго ра́ди чудесе́, и отто́лѣ прослы́ Ѳео́дорова недѣ́ля, а до того́ пе́рвая недѣ́ля именова́шеся.
Сказа́ніе архіепи́скопа Некта́рія, чесо́ ра́ди въ суббо́ту 1-я недѣ́ли поста́ твори́мъ па́мять свята́го великому́ченика Ѳео́дора Ти́рона

image Click to view

монастыри, златоустъ, тріодь постная, вотъ такъ и живёмъ

Previous post Next post
Up