Leave a comment

Comments 3

georg_t May 13 2021, 21:02:19 UTC
яка харна соловьина мова

Reply


bodgo May 13 2021, 22:18:30 UTC
svidetel May 13 2021, 23:45:55 UTC
Вот как любили советские люди евреев. Смеялись и даже не понимали что они говорят на самом деле.)

Reply


Leave a comment

Up