Старенький анекдот про сьогодення:

Sep 22, 2018 16:43

Телефонує зайвохромосомний на пряму як його єдина звивина лінію:

- Таваріщь пердизент, атєц радной, памагі! Жыть чіжало, ізба савсєм тєсная стала! Окромя меня с бабой, єё мамой и пятєрьмомя пизьдюками мы ізчо пріютілі маму бабы братєльніка с євоннымі трємомямі пізьдюкамі, каторыє збіжалі із наваатсоссії от біньдєр.
[Spoiler (click to open)]

Миршавий недомірок відповідає:

- Щяз дам указаніє сваєму лупатому прємъєр-недомірку, чьтоб он дал атвєт "дєнєг нєт, но вы дєржытєсь!", а ізчо дарю вам казла, катораво надо холіть, поіть і доіть.
...
Через рік зайвохромосомний знов пробився до миршавого на зв'язок:

- Таваріщь пердизент, атєц радной, мало таво чьто дєнєг нєт но мы уже німогєм дєржацца, патамушо к нам добавілся ізчо нє только сам братєльнік бєз рукі, двух ног і яіц, каторыє єму атстрєлілі бєньдєрафошызды, но і с той бабой, чья мама с піздюкамі ужє здєся как год. Дарёнаго казла доім всємі рукамі, но от нєго в ізбє уже такая спёртая спіраль образовалась, чьто даже наш рузскій духъ нахєр пєрєбіваєт! Чьто дєлать, памагі!

Миршавий недомірок відповідає:

- Это замєчятєльно, чьто вы нє оставілі в бєдє мышебратьєв! Это значіт, что рузскій духъ всё могєт прівазмочь, включяя і блізкороцтвєнный казліный! А для быстрейшаго прєвозмаганія рікамєндую дарёнава казла із ізбы врємєнно пєрєсєліть в сєні ілі даже дальше.

Через день на усіх тєлє- та радівоканалах раіссії й у соціяльних мережах:

"Да здраствуєт наш гєніальный вождь і атєц радной - пердізєнт всєя вєлікадєградації! Мы всєй сємъёй тєпєрь снова могєм дышать пачьті полнымі грудямі!"


Для найбільш зайвохромосомних, які будуть запитувати "а пачєму повязка на ногє?" - даю
P.S.:

чисто_поржать_над_пацаком), За С.Русь, бггг)

Previous post Next post
Up