Поляки фильтруют базары. "Побратайся с намайданником"

Dec 03, 2013 23:15

Они бы ещё Гришку Отрепьева вспомнили. ))

Do braci Ukraińców!

Dziś cały świat spogląda na Kijów z nadzieją, niepokojem i podziwem dla społeczeństwa Ukrainy, które przemówiło swoim autentycznym głosem.

''Gazecie Wyborczej'', która sama jest dzieckiem polskiej pokojowej rewolucji, szczególnie bliskie są wartości, o które dziś tak dzielnie walczycie na Euromajdanie: wolność, demokracja, Europa.

Polska od wielu lat jest wolna, demokratyczna i w Unii Europejskiej. Ukraina też ma do tego prawo!

Wołamy do Was, Bracia Ukraińcy, tak jak w czasach ''Solidarności'': Chodźcie z nami! Chodźcie z nami do Unii!

Wytrwajcie na Waszym Majdanie, nie dajcie się zniszczyć ani podzielić, bądźcie odważni i rozważni!

Bądź solidarny z Ukrainą, podpisz się pod odezwą.

-----------------------------------------------------------------------

To Our Brothers and Sisters Ukrainians

Today the whole world looks at Kiev - with hope, anxiety and admiration for the people of Ukraine society of Ukraine, which has spoken with its true, authentic voice.

The three values for the sake of which You are fighting now at Euromajdan - freedom, democracy and Europe - are especially close to ''Gazeta Wyborcza'', which itself is a child of a peaceful revolution that took place in Poland

Poland is a free, democratic and European Union country for many years now. And Ukraine has a right to be such a country as well.

We call You, brothers Ukrainians, as we did back in the times of the „Solidarity?. Come with us! Come with us towards the European Union!

Stand strong on your Majdan, do not allow to be defeated or divided, be brave and prudent!

Show your solidarity with the Ukraine, sign the petition.Особенно понравилось окончание. Слава Уркаине. Предполагается ли ответ "Хер-оям слава!" ??? И это должно исходить - от народа, больше всего, кроме самих украинцев, пострадавшего от бандеровцев?..

Обратите внимание, что польский и английский текст совпадают, а то, что на мове - отличается!Целые фразы лишние. Про "славу" и про "Украину в Евросоюзе" - ни слова :). Европа не поймёт.
"Цель цепочки - не накормить Бобика. Цель цепочки - не пускать его в дом, не давая одновременно убежать на улицу, )))
Не, ну я тащусь от поляков. Воистину правы были римляне, говоря, что каждый раб мечтает заиметь своего раба, и горе тебе, если ты стал рабом раба...
Материал взят с сайта "Gazety Wybirczej"

цирк, ЕС, Мазепа, ПлакалЪ, Поѣздъ тихо тронулся, Польша, Украина, чудаки на букву М, Луций Корнелий Сулла

Previous post Next post
Up