До речи, про трн'сформацію мови язика

Jul 30, 2019 21:06

Я вже якось писав, що після багаторічної перерви, зараз деколи на сматрфоні через ютуб підглядую, наприклад,  новини "Россія 24" онлайн.
Помітив, що у порівнянні "з раньшими часами", коли прастой нарот в М'сквє мог г'варіть как хатєл,  за мовою дикторів і журналістів на телебаченні  все ж слідкували спеціально навчені люди
(на всіх акторськіх факультетах є дісципліна "сценічна мова", де викладачи докладно пояснюють, вчать і показують - як саме треба вимовляти слова, правильну літературну вимову), це раз...
В рос. мові зазвичай між двома приголосними, обов"язково має стояти голосна буква. Наприклад, в Грузії є таке курортне містечко з лікувальною водою Цхалтубо (цхалі грузинською - вода).
Але всі росіяни котрі лікувалися у тамтешніх пансіонатах, вимовляли цю назву як "цихалтубо" чі "цихалтуба", бо язик у них не провертався вимовити те "цх".  Мусіли між "ц" і "х" вставляти російське "ьі". Тбілісі у них перетворювався на Тібілісі, Джварі на Диживарі і так далі.
Це два.

Але зараз у Москві з російською мовою нова пошесть і схоже на те, що самі вони ії не чують.
Вони почали активно ковтати гласні.
 З прикладів - те, що я чітко почув від диктора у випуску новин - Ольга Скоробогатова у нього перетворилась на - Ольг' Скрб'гтв'а. І навіть не запнувся.
І таких прикладів, послухавши іхні телебаченняя хвилин хоча би з 20, можна набрати купу.

"Большинство русских особенностей и отличий от остальных народов - в том числе и славянских, объясняется именно тем простым фактом, что славяне появились на территории современной России относительно недавно и, очевидно, были в значительно меньшем количестве, чем финно-угорские аборигены. По крайней мере, ни о каких существенных переселениях славян на территории России, кроме выселения двух славянских родов вятичей и радимичей из Польши, история не сообщает. Хотя сообщает о полутора десятках финно-угорских народов, уже имевших свои города.
Секрет в том, что Россия является скорее славяноязычной страной, а не славянской. Славяне появились в Залесье (ядре современной России) в XI-XII веках, и никто не может сказать, насколько массовым было переселение. Изменение языка финно-угорского населения, продолжающееся до сих пор до ХХІ века, но так до сих пор и не завершившиеся, не значит изменения населения...
Вот как, например, говорит об этом член-корреспондент Российской академии наук, профессор МГУ, директор Института общей генетики им. Н.И Вавилова РАН Николай Янковский:
«Сейчас мы говорим на языке славянской группы, но означает ли это, что у нас большая часть славянских генов? Не означает! Генетику не изменишь, а язык может меняться. И какая часть генов у нас финская - большая или небольшая - это зависит от того, в каком месте проживают те люди, которые называют себя россиянами. Они все говорят на русском языке, но в некоторых регионах часть финских генов, несомненно, больше, чем часть генов славянских... Расстояние от россиян до эстонцев меньше, чем от россиян до хорватов».
От переписи до переписи доля финно-угорских народов в России уменьшается. Едва ли не большинство сегодняшних россиян - это россияне в первом, втором и т.д. поколениях. Причем «процесс обращения» в россияне не завершен и доныне. Тех, кто помнит свое происхождение из «нероссиян», в России большинство»."
А.Палий

* * *

Как звучит фонетически чистейший угрофинский русский язык:
Ушами послушайте славян и финно-угров. Потом источники будем читать.

вести с полей, кажущееся и действительное, отож

Previous post Next post
Up