Пистолет-пулемет Стечкина ТКБ-486 (1955 г.)

Apr 26, 2016 20:21
.

.


моделовање, 3ds max

Previous post Next post
Up