Типо скороговорка

Aug 11, 2014 13:46

Укр украл укроп у Крыма.

humor, ua

Previous post Next post
Up